Πιστοποιήσεις

Home Πιστοποιήσεις
Συστήματα Ασφαλείας Πάτρα

Αξιοπιστία, Τεχνογνωσία, Πιστοποίηση

Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε συστήματα Ασφάλειας Πληροφοριών, Διαχείρισης Ποιότητας Υπηρεσιών, Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία

Η διεύθυνση της Personal Security Patras σε ανώτατο επίπεδο, έχει δεσμευθεί για την ανάπτυξη και εφαρμογή των διεθνών προτύπων διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών EN ISO 27001:2013, ποιότητας υπηρεσιών EN ISO 9001:2015,

περιβαλλοντικής διαχείρισης EN ISO 14001:2015 & διαχείρισης για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία EN ISO 45001:2018 αλλά και για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους.

Συστήματα Ασφαλείας Πάτρα

Πιστοποίησεις ISO

  • Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για το περιβάλλον EN ISO 14001:2015
  • Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την ποιότητα υπηρεσιών EN ISO 9001:2015
  • Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την ασφάλεια πληροφοριών EN ISO 27001:2013
  • Αναπτύσσουμε και εφαρμόζουμε σύστημα διαχείρισης για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία EN ISO 45001:2018
  • Όλη η τηλεπικοινωνιακή υποδομή που αφορά τις υπηρεσίες συναργεμών στηρίζεται εξ’ ολοκλήρου στο νέο Οπτικό DSLAM

Έχοντας θέσει ως στόχο την αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των συνδρομητών της, διασφαλίζει ότι οι απαιτήσεις τους διερευνώνται, καθορίζονται και ικανοποιούνται, σε σταθερή βάση.

Απόδειξη της δέσμευσης αυτής αποτελούν:

(α) Η συνεχής επικοινωνία σε όλα τα μέλη του προσωπικού -μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, συναντήσεις σε εταιρικό ή και τμηματικό επίπεδο, υιοθέτηση διεθνών προτύπων λειτουργίας και διεύθυνσης, καθώς και με άλλες μεθόδους- της σημασίας και αναγκαιότητας:
Ικανοποίησης των απαιτήσεων όλων των επαγγελματιών εγκαταστατών συστημάτων ασφαλείας
Εξυπηρέτησης των αναγκών όλων των συνδρομητών (συμπεριλαμβανόμενων συνεργατών)
Συμμόρφωσης προς διεθνής κανονισμούς και νομοθεσία (GDPR)
Σεβασμού και πιστότητας προς τους κανόνες πρακτικής (code of practice)
(β) Η ανάπτυξη της πολιτικής ασφάλειας και ποιότητας της εταιρείας
(γ) Η ανάπτυξη της πολιτικής περιβάλλοντος και υγείας & ασφάλειας στην εργασία
(δ) Η κατάρτιση στόχων ποιότητας και η εγκαθίδρυση μεθόδων διασφάλισης της επίτευξής τους
(ε) Η διεξαγωγή τακτικών ανασκοπήσεων των προτύπων διαχείρισης ασφάλειας & ποιότητας
(στ) Η παροχή αναγκαίου δυναμικού, πόρων και μέσων για την εκτέλεση των εργασιών της εταιρείας

Απευθυνθείτε στην Personal Security, στη Πάτρα, για ένα ολοκληρωμένο σύστημα συναγερμού και προστατέψτε την οικία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.

Καινοτόμοι στις υπηρεσίες μας και με γνώμονα τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτησή σας, παρέχουμε και τη δυνατότητα τηλεχειρισμού του συστήματος ασφαλείας σας. Έτσι, όταν δεν έχετε τη δυνατότητα χειρισμού/προγραμματισμού του συναγερμού σας, απλώς, δίνετε την εντολή στο κέντρο μας και το κάνουμε εμείς για εσάς!

Watch Our Video
Personal Security Patras

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Με σταθερά ανοδική πορεία από την πρώτη μέρα λειτουργίας της, η Personal Security , στην Πάτρα, και σε όλη την ελληνική επικράτεια αποτελεί μία από τις πλέον κορυφαίες εταιρείες στο χώρο της ηλεκτρονικής ασφάλειας.

Με ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών, η Personal Security μπορεί να σας παράσχει ό,τι ακριβώς χρειάζεστε για την ασφάλεια του χώρου σας και, φυσικά, τη δική σας!

Μακρόχρονη εμπειρία - Eξειδικευμένο προσωπικό

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΑΤΡΑ

Συστήματα συναγερμού και αποτροπής, κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, συστήματα πυρανίχνευσης, συστήματα ελέγχου πρόσβασης – access control και όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες ασφαλείας της εταιρείας προσαρμόζονται στις ανάγκες του πελάτη, για την απόλυτη κάλυψη των αναγκών του.